• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

Třídění a zpracování odpadu

www.relimex.cz > Třídění a zpracování odpadu

Přivezený odpad je vysypán na příjmovou plochu umístěnou uvnitř haly. Zde je materiál poprvé tříděn na jednotlivé druhy.

Jednodruhový materiál je rovnou nahrnován na plnicí dopravník, který dopravuje materiál do lisu. Odpady, které je nutno ještě přetřídit, jsou nahrnovány na dopravník, který je dopravuje do automaticky řízené třídící jednotky.

Pracovníci třídící jednotky třídí odpad z běžícího pásu dopravníku a vhazují jej dle jednotlivých druhů do kontejnerů umístěných pod třídící linkou. Nevyužitelný odpad z třídění projde na pásu třídící linkou a je umístěn do zvláštního kontejneru. Vytříděný odpad z kontejnerů je průběžně shazován na plnicí dopravník, který jej dopravuje ke slisování.

Vytříděný materiál je lisován v horizontálním balíkovacím lisu do balíků o hmotnosti cca 600 kg. Slisované balíky jsou od lisu odváženy a skladovány dále pro expedici.

Firma usiluje při třídění odpadů o to, aby bylo procento využití co nejvyšší a aby množství nevyužitelných odpadů, které zůstanou po třídění bylo co nejmenší. Čím nižší je množství nevyužitelných odpadů, tím nižší je množství odpadů umístěných na skládku nebo odstraněných ve spalovně. RELIMEX nemůže přímo ovlivnit kvalitu a množství odpadů, které produkují občané nebo firmy a umísťují do sběrných nádob. Může však toto riziko řídit či snižovat, např. důkladnou osvětou nebo důslednou kontrolou při příjmu odpadů do zařízení, aby odpady na třídění měly standardní kvalitu, případně přímou komunikací s občany nebo dodavateli.