• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

Likvidace odpadu

www.relimex.cz > Likvidace odpadu

– Relimex spol. s.r.o. odebírá od svých zákazníků ročně celkem cca 1000 t citlivých materiálů a dokladů, které musí být bezpečně a spolehlivě zlikvidovány, skartovány a následně recyklovány.

– Relimex spol.  s.r.o disponuje finančním a technickým zázemím, které nám umožňuje provádět bezpečný sběr, skartaci důvěrných dokumentů a citlivých materiálů dle nejpřísnějších evropských standardů.

– Aplikovaný systém uzamykatelných nádob a kontejnerů i ostatní prvky technické infrastruktury zajišťují zachování jednotné úrovně služeb na území celé České Republiky.

– Archivace, archivační a spisové služby
– Bezpečnostní sběr
– Řízení bezpečnosti dat
– Sběr komplexním systémem uzamykatelných kontejnerů
– Logistika (společnost Relimex spol. s.r.o používá pro pro převoz nosičů dat nákladní vozidla, které mají mají uzamčené kovové skříňové nástavby)
– Skartace (skartace na velkokapacitním zařízením a dokumentace procesu – vystavení certifikátu o skartaci)
– Skartovaný materiál předává společnost Relimex spol. s.r.o papírnám k novému zpracování
– Recyklace (recyklační koloběh – od vzniknutí dokumentu až po likvidaci a recyklaci)

Legislativa:

Společnost Relimex spol. s.r.o zajišťuje bezpečnou externí likvidaci nosičů dat jako uzavřený systém, a to podle jednotných bezpečnostních standardů platných v celé Evropě, případně podle přísnějších regionálních zákonů nebo požadavků.

Tento systém je regulován podrobnými vnitřními směrnicemi společnosti Relimex spol. s.r.o. Jejich dodržování podléhá vnitřní kontrole firmy. Samozřejmostí je zároveň průběžný dohled příslušných kontrolních úřadů a také ze strany našich zákazníků.
Vnitřní směrnice firmy Relimex spol. s.r.o se opírají o normu DIN/CEN 32757 a příslušné právní předpisy:


Firma Relimex spol. s.r.o klade největší důraz na bezpečnost dat svých zákazníků, a proto je ustanoven bezpečnostní zmocněnec, odpovědný za dodržování platných zákonných norem v oblasti ochrany dat a utajovaných skutečností.

Certifikáty:

Pro zařízení a stroje určené pro skartaci a likvidaci dat a dokumentů jsou vydány Certifikáty ve stupni „2“ = „DŮVĚRNÉ“.
Samotná skartace důvěrných dokumentů se provádí na velkokapacitním drticím zařízení, které je rovněž opatřeno příslušným CERTIFIKÁTEM. Tímto je zaručena technická způsobilost zařízení ke skartaci písemností a jiných nosičů dat, a to do stupně utajení „2“ = „DŮVĚRNÉ“.


ISO 9001: 2001

Prioritou Relimex spol. s.r.o vždy byla a i nadále zůstává záruka absolutních bezpečnostních standardů, záruka spolehlivosti a vysoké jakosti služeb. Vnitřní směrnice firmy se opírají na bezpodmínečném dodržování vysokých standardů skartace, aplikaci osvědčených technologií, intenzívní komunikaci se zákazníky a týmovém řešení nových úkolů. Jedním z rozhodujících motivačních faktorů pro celý tým našich zaměstnanců je důvěra a spokojenost našich zákazníků.

Dne 05.02. 2009 jsme získali certifikát dle normy ISO 9001:2000.
Dne 23.10. 2009 společnost Relimex spol. s.r.o znovu obhájila normu ISO 9001:2008.