• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

SVOZ A PŘÍJEM ODPADU

www.relimex.cz > SVOZ A PŘÍJEM ODPADU

Svozové automobily firmy svážejí separované složky odpadu od jeho původců (města a obce, státní organizace a soukromé subjekty) do vlastní provozovny ke zpracování. Četnost svozu odpadů závisí na požadavcích jednotlivých zákazníků.

Firma zajišťuje umístění vlastních kontejnerů na odpady u zákazníka RELIMEX disponuje potřebnou svozovou a manipulační technikou

Odpad je od zákazník převzat a dovezen do provozovny, kde je zvážen, vyložen a poté dále zpracováván. Pracovník firmy na příjmu zváží dodávku odpadu, provede fyzickou a visuální kontrolu dodaného materiálu a identifikuje druh a způsob zpracování odpadu dle druhu (zda je materiál určen k třídění, lisování či uskladnění), provede zápis do evidence odpadů o kvalitě, kvantitě a druhu materiálu do elektronické evidence odpadů a vystaví přijímací protokol o převzetí odpadu. Veškerá evidence o přijímaných a předávaných odpadech je průběžně vedena v elektronickém software.