• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

Archivace

www.relimex.cz > Archivace

Archivace dokumentů

 Spisové a konzultační služby

Starost o Vaše spisy přenechte nám.

Naše firma disponuje týmem, ve kterém pracují odborníci zabývající se touto službou již řadu let.

V prvé řadě je to pro Vás naše nezávazná návštěva u Vás ve společnosti, kde po analýze stavu Vašich dokumentů vypracujeme Komplexní plán řešení spisových služeb ve Vaší společnosti.

  • Vypracujeme, nebo doplníme a upravíme archivační směrnice (Spisový řád a Skartační plán)
  • Tým našich pracovníků provede ve Vaší spisovně třídění dokumentů, jejich uložení do regálů a elektronický soupis. Dále připraví dokumentů ke skartaci
  • V případě, že nedisponujete prostory k uložení, dokumenty převezeme do naší spisovny, kde je roztřídíme, uložíme do krabic a data zadáme do elektronické evidence
  • Pro zákazníka vyhledáme požadovaný dokument a zašleme buď kopii nebo originál

Co nabízíme:

• konzultace při zřizování podnikových dokumentů spisoven
• poradenství v uspořádání spisoven
• třídění, převzetí a převoz dokumentů do spisovny
• elektronické zpracování převzatých dokumentů
• zpracování skartačního plánu
• zařazení a uložení dokumentů do speciálních archivačních boxů
• uložení dokumentů typu „S“ do doby skartace
• předání dokumentů typu „A“ do příslušného oblastního archivu
• skartace dokumentů s prošlou skartační lhůtou v naší provozovně Martinov

Kontakt:

Komerční spisovna Relimex spol. s r.o.
Příšovice 221
463 46
Email: spisovna@relimex.cz
Petra Melicharová
Mobil: 725 523 623

Obchodní zastoupení:

Alena Stejskalová
Email: alena.stejskalova@relimex.cz
mobil: 737 042 298


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Firma Relimex spol. s r.o., tedy její pracovníci, jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech vzniklých při zpracování dokumentů k uložení do spisovny. Touto povinností je firma vázána po dobu uzavření smlouvy s každým zákazníkem, ale i po jejím skončení.
Firma Relimex spol. s r.o. zavedla vhodná technická a organizační opatření, tak aby nemohlo docházet k úniku osobních údajů původce dokumentů ve smyslu pravidel GDPR.
Všichni zaměstnanci firmy jsou v této problematice pravidelně proškolování interním auditorem.