• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RELIMEX SPOL. S R.O.

www.relimex.cz > O Firmě > Systém řízení > POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RELIMEX SPOL. S R.O.

Politika kvality a životního prostředí RELIMEX spol. s r.o.

Politika RELIMEX spol. s r.o. je základní dokument procesu zavádění a neustálého zlepšování integrovaného systému řízení naší firmy. Politika byla stanovena vedením firmy a je určena především všem zaměstnancům firmy. Zároveň je určena všem zainteresovaným stranám, jako jsou zákazníci, dodavatelé či veřejnost. Do rozsahu našeho integrovaného systému managementu (ISO 9001, ISO 14001 a EMAS) spadá celý provoz v Zárybech (zařízení ke sběru a výkupu odpadů, skartace) a celá s tím související organizační struktura společnosti. Systém managementu kvality máme zaveden i pro komerční spisovnu, kterou pro naše klienty provozujeme.


Politika je rámcem pro stanovení cílů firmy v oblasti kvality a životního prostředí. Firma provádí pravidelné interní audity, při kterých je prováděna i kontrola plnění právních požadavků při všech činnostech. Důležitým prvkem systému řízení, ke kterému se vedení zavázalo v Politice, je i komunikace se zainteresovanými stranami (ověřené environmentální prohlášení dle EMAS), zejména se zákazníky s ohledem na řízení kvality poskytovaných služeb a produktů.


Z hlediska ochrany životního prostředí je činnost firmy příznivá především zvyšováním podílu dále průmyslově využitelných materiálů z celkového množství vyprodukovaných průmyslových a komunálních odpadů. Vytříděný odpad může tak být dále využit jako surovina pro výrobu stejného nebo jiného výrobku. Jedná se o podstatné ušetření cenných přírodních zdrojů.


Při nakládání s převzatými odpady jsou dodržovány příslušné požadavky právních předpisů, zejména zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Prioritou firmy je, aby co nejmenší množství z přijatého papíru a plastů, končilo ve spalovně nebo dokonce na skládce.


Firma dbá na pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců formou školení požadovaných právními předpisy, ale i nad její rámec.

Politika ke stažení zde