• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

Systém řízení

www.relimex.cz > O Firmě > Systém řízení

Integrovaný systém řízení
RELIMEX spol. s r.o.

Firma RELIMEX spol. s r.o. má úspěšně zaveden integrovaný systém řízení splňující požadavky normy pro systémy řízení kvality (ČSN EN ISO 9001), normy pro systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001) i nařízení (ES) č. 1221/2009 – EMAS. Integrovaný systém řízení slouží ve firmě k neustálému zlepšování efektivity procesů a činností, což v konečném důsledku vede ke zlepšování kvality poskytovaných služeb a nabízených produktů a také k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Firma RELIMEX je jedna z prvních firem v odpadovém hospodářství v ČR, která má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení, včetně EMAS. Firmu tak naleznete v registru organizací splňujících přísné požadavky na systém environmentálního řízení podniků a auditu na stránkách Evropské komise: http://www.emas-register.eu/ resp. na českých stránkách:

http://www.cenia.cz/emas
http://www1.cenia.cz/www/node/376

Certifikaci firmy RELIMEX chápeme nejen jako formální prokázání určité úrovně řízení firmy obchodním partnerům, ale zejména jako nástroj pro pravidelné kontrolování a zlepšování chodu firmy, díky čemuž můžeme garantovat vysoký podíl využitých odpadů s minimálními environmentálními dopady a za dodržení všech kvalitativních parametrů. Další informace o našem závazku se dozvíte zde:

http://www.relimex.cz/o-firme/system-rizeni/politika-kvality-a-zivotniho-prostredi-relimex-spol-s-r-o/