• Telefon: +420326905103
  • Email: info@relimex.cz

SKLADOVÁNÍ A EXPEDICE ODPADU

www.relimex.cz > SKLADOVÁNÍ A EXPEDICE ODPADU

Vytříděný a slisovaný materiál je skladován na betonových plochách v zařízení (venkovních nebo krytých v hale). Jednotlivé druhy materiálů jsou skladovány na vyhrazených a označených místech.

Manipulace s balíky je prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků s různou nosností. Materiál je firemními vozy převážen k jednotlivým odběratelům k dalšímu zpracování.

Nevyužitelný odpad z třídění (směsný odpad podobný komunálnímu) je předáván oprávněným osobám k odstranění ve spalovně nebo na skládce.