Certifikáty
Více o certifikátech

RELIMEX spol. s.r.o


Působí v Praze a Středočeském kraji, ale prostřednictvím svých smluvních partnerů působí na celém území České republiky i v zahraničí, je členem odvětvového svazu firem v odpadovém hospodářství SPDS – APOREKO a ČESMAD Bohemia.


Se zabývá prodejem papírových a hygienických výrobků; jejími smluvními partnery jsou významní producenti papírových výrobků v České republice i v zahraničí.


Vlastní potřebnou svozovou, manipulační, třídící a lisovací techniku pro nakládání s odpady. Technická zařízení jsou moderní a v dobrém technickém stavu. Mezi nejvýznamnější zařízení patří moderní třídící linka tvořená třídírnou, drtičem a lisem.

Více o firmě